Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
1 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.01.2024. 31.12.2024.
2 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.01.2024. 01.01.2026.
3 Kućni Kolektivni ugovor za EKO-MEĐIMURJE d.d. 01.01.2024. 31.12.2024.
4 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2023.
5 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 01.10.2023.
6 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.09.2023.
7 Granski Kolektivni ugovor za graditeljstvo - pročišćeni tekst 20.07.2023.
8 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.06.2023. 01.01.2024.
9 Kućni Kolektivni ugovor za LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 01.06.2023. 01.06.2025.
10 Kućni Kolektivni ugovor za BETAPLAST d.o.o. 01.05.2023.
11 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.04.2023. 31.03.2024.
12 Kućni Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 01.03.2023. 31.12.2023.
13 Kućni Kolektivni ugovor za SAMOBORKA d.d. 01.01.2023. 07.02.2025.
14 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac d.o.o. Jurdani 01.01.2023. 31.12.2027.
15 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 14.12.2022.
16 Kućni Kolektivni ugovor Hrvatskog Telekoma d.d. 01.10.2022. 31.12.2023.
17 Kućni Kolektivni ugovor za Badel 1862 d.d. 01.10.2022. 30.09.2025.
18 Kućni Kolektivni ugovor za IZGRADNJA-VVK d.o.o. 01.09.2022.
Aneks - I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za IZGRADNJA-VVK d.o.o. 01.01.2023.
19 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.08.2022. 01.01.2024.
20 Granski Kolektivni ugovor za graditeljstvo - pročišćeni tekst 13.07.2022.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - pete izmjene i dopune od 15.09.2022. 15.09.2022.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - šeste izmjene i dopune od 20.07.2023. 20.07.2023.
Ukupno: 531 ugovora, 309 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.